ראש מוא"ז הגלבוע, עובד נור, ואנשי המקצוע במועצה הגיבו השבוע בשביעות רצון גדולה לנוכח הסיכום שהושג עם הקרן לשטחים פתוחים (המשתייכת מנהלתית לרמ"י), לפיו הקרן תישא בעיקר עלויות ביצוע המכשול המוצע נגד הידרדרות סלעים אל תוך תחום קיבוץ חפציבה.

המכשול יוקם לאחר שבשנים האחרונות סבלו בחפציבה מגושי סלע שהידרדרו במדרון, כאשר חלק מבתי הקיבוץ נמצאים במרחק מטרים בודדים מתחתית המדרון.

עלות הביצוע מוערכת בכ-5 מיליון שקל, וקדם לכך תכנון אותו ביצעה מוא"ז הגלבוע בשותפות עם רט"ג (אשר השטח רשום על שמה) בעלות של כ-50 אלף שקל. בתכנון נעשו סקר ראשוני, מדידה ונבחנו חלופות לפתרון עניין המדרון והידרדרות האבנים. בימים אלו שוקדים בגלבוע על תכנון מפורט, אותו מבצע משרדו של ד"ר רם בן-דוד, ובסופו תהיה יציאה למכרז קבלנים לביצוע עוד השנה בפיקוח גורמי ההנדסה במועצה.

העבודות יכללו הקמת גדר רשת מיוחדת לעצירת גושים בחלק התחתון של המדרון, בסמוך לגבול הקיבוץ. במקביל, תוקם סוללת עפר בחלק העליון של המדרון. המכשולים יבטיחו את שלומם ואת ביטחונם של תושבי חפציבה.